อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กลุ่มอาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ
สามารถตรวจสอบผลการสมัครทุน คปก. โดย log in ด้วย username และ password ที่ท่านใช้สมัครทุน และตรวจสอบที่แถบ “สถานะ”

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กลุ่มอาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของ สกว. และมีสิทธิเสนอชื่อนักศึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กลุ่มที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว ขอให้เสนอชื่อนักศึกษามาให้ คปก. พิจารณา ในช่วงเวลาที่กำหนด ดังนี้

ระยะเวลาการเปิดรับสมัครนักศึกษา
การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2561 คปก. แบ่งการรับสมัครเป็น 2 รอบ สำหรับระยะเวลาการรับสมัครในแต่ละรอบเป็นดังนี้
รอบแรก เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2560 ประกาศผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (หมดเขตรับสมัคร)
รอบสอง เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 1 มีนาคม 2561 (รับใบสมัครที่ประทับตราไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ 3 มกราคม 2561 เท่านั้น ) 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง สอบถามเพิ่มเติม/แจ้งปัญหาการกรอกใบสมัครที่ Email : maliwan@trf.or.th, anussara@trf.or.th

Download คู่มือการใช้สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา คปก. >>>คลิก
Download คู่มือการใช้สำหรับนักศึกษา >>>คลิก
หากมีปัญหาในการกรอกข้อมูล/สอบถามเพิ่มเติม แจ้งมายัง email : trfrgj@trf.or.th
ระบบสมัครทุน คปก. จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า หากใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชั่นล่าสุดของ Chrome, Firefox หรือ Safari
อาจารย์
ลงทะเบียน
อาจารย์

ตรวจสอบสิทธิ์
อาจารย์ที่เคยได้รับทุนคปก.แล้ว
  เข้าสู่ระบบ
ท่านสามารถใช้ username และ password ของ Biodata ในการเข้าสู่ระบบได้
Username:
 
Password:  
 


ตรวจสอบสถานะสมาชิก โดยกรอก Email address
 
นักศึกษา
นักศึกษา่่ลงทะเบียน

  เข้าสู่ระบบ
Username:
 
Password:  
หลังจากเข้าสู่ระบบครั้งแรกแล้ว สามารถกรอกข้อมูลได้ภายใน 14 วัน