เปิดรับสมัคร "อาจารย์ที่ปรึกษา" โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562

ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่เคยได้รับทุน คปก. และ อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว


ขั้นตอนการสมัครทุนคปก. รุ่นที่ 21

 

(การสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา ต้องทำผ่าน Biodata ของ สกว. เท่านั้น)(จะเปิดรับสมัครวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 61 เท่านั้น)เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัครขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21

สอบถามเพิ่มเติม / แจ้งปัญหาการกรอกใบสมัคร ได้ที่
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. (อาจารย์ใหม่) : namfon@trf.or.th , thanawan@trf.or.th
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว (อาจารย์เก่า) : maliwan@trf.or.th , anussara@trf.or.th
ระบบสมัครทุน คปก. จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า หากใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชั่นล่าสุดของ Chrome, Firefox หรือ Safari
หมายเหตุ เข้าสู่ระบบ Biodata สกว. โดยตรง ได้ที่ http://trfsinglesignon.trf.or.th/