เปิดรับสมัคร "นักศึกษา" โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 21

1 เม.ย. 61 - 31 พ.ค. 61


นักศึกษา
นักศึกษาลงทะเบียน

  เข้าสู่ระบบ
Username:
 
Password:  

 


อาจารย์
อาจารย์ลงทะเบียน

 


รายละเอียดการสมัคร
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัครขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21

อาจารย์ที่ปรกึษา
นักศึกษา
สอบถามเพิ่มเติม / แจ้งปัญหาการกรอกใบสมัคร ได้ที่
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. (อาจารย์ใหม่) : namfon@trf.or.th , thanawan@trf.or.th
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว (อาจารย์เก่า) : maliwan@trf.or.th , anussara@trf.or.th
ระบบสมัครทุน คปก. จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า หากใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชั่นล่าสุดของ Chrome, Firefox หรือ Safari
หมายเหตุ เข้าสู่ระบบ Biodata สกว. โดยตรง ได้ที่ http://trfsinglesignon.trf.or.th/