เปิดรับสมัคร "นักศึกษา" โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 21 (รอบ 2)

1 กันยายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561


นักศึกษา
นักศึกษาลงทะเบียน

  เข้าสู่ระบบ
Username:
 
Password:  

 


อาจารย์
อาจารย์ลงทะเบียน

 


รายละเอียดการสมัคร
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัครขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21

อาจารย์ที่ปรกึษา
นักศึกษา
สอบถามเพิ่มเติม / แจ้งปัญหาการกรอกใบสมัคร ได้ที่
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. (อาจารย์ใหม่) : namfon@trf.or.th , thanawan@trf.or.th
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว (อาจารย์เก่า) : anussara@trf.or.th โทร 02-278-8278
สำหรับนักศึกษา ติดต่อ คุณอนุสสรา email: anussara@trf.or.th โทร:02-278-8278
คุณปณิตา email:panita@trf.or.th โทร 02-278-8276
ระบบสมัครทุน คปก. จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า หากใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชั่นล่าสุดของ Chrome, Firefox หรือ Safari
หมายเหตุ พบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ในการเข้าใช้งานระบบกรุณาติดต่อ
คุณฐิติพร ศิริพงษ์เสถียร email: titiporn@trf.or.th