เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 22

15 มกราคม 2562 - 15 เมษายน 2562

ประกาศผล 15 กรกฎาคม 2562


อาจารย์
อาจารย์ลงทะเบียน

 

 
นักศึกษา
นักศึกษาลงทะเบียน

  เข้าสู่ระบบ
Username:
 
Password:  

 รายละเอียดการสมัคร

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัครขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 22

อาจารย์ที่ปรกึษา
สอบถามเพิ่มเติม / แจ้งปัญหาการกรอกใบสมัคร ได้ที่
โทรศัพท์ 0-2278-8276 หรือ 8278 หรือ 8267
E-mail : panita@trf.or.th/ anussara@trf.or.th/ kedkamon@trf.or.th
ระบบสมัครทุน คปก. จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า หากใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชั่นล่าสุดของ Chrome, Firefox หรือ Safari